باشگاه خبرنگاران/ فتاح درخصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال آینده توضیحاتی ارائه داد.

سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در سال آینده اظهار کرد: سال گذشته مستمری مددجویان 3 برابر شد و امسال نیز ۱۴ درصد مستمری مددجویان افزایش پیدا کرد.
وی افزود: دولت برای جبران شرایط اقتصادی بسته حمایتی تعریف کرد و رئیس جمهور نیز قول داده است که دو نوبت دیگر بسته حمایتی به مددجویان نهاد‌های حمایتی پرداخت شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ما برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) را پیشنهاد داده‌ایم که اگر تصویب شود، اطلاع رسانی می‌کنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی