آخرین خبر/ ویدئویی تاسف بار از بیمار تصادفی که بیمارستان او رادر خیابان رها کرده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی