آخرین خبر/ در 2 حادثه مرگبار جداگانه در افغانستان و دریای سیاه تعداد زیادی کشته و زخمی شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید