آخرین خبر/ موشن گرافیک اولین‌ها اشاره به پیشرفت‌های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آن‌ها در همین ۴ دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی