آخرین خبر/ انفجار وحشتناک تایر کامیون باعث آسیب دیدن یک تعمیرکار شد.

یک تعمیرکار در چین که مشغول کار بر روی یک کامیون بود با انفجار مهیب تایر مواجه شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید