فارس/ بالا آمدن بی سابقه آب کارون موجب شد پارک ساحلی در منطقه آخرآسفالت اهواز زیر آب رفت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی