آخرین خبر/ تصاویری از جاری شدن سیل در میناب استان هرمزگان را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی