آخرین خبر/ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی درباره قاچاق کتب تاریخی و خطی به خارج از کشور صحبت کرد.

اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز گذشته مهمان برنامه «دست خط» در شبکه پنج سیما بود.

بروجردی درباره کتب خطی موجود گفت: منابع خطی که تاریخ تشیع و این ملت است، به خاطر نبود امکانات برای خرید به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید