آخرین خبر/ صحنه ای از شلیک ممتد یک تیربار و بلایی که سر این اسلحه می آید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید