انتخاب/ ‏اینجا یکی از روستاهای شهر لنده استان ‎کهگیلویه و بویراحمد است. شاید باورتان نشود! زنی با ۸ فرزند خود در غار زندگی میکند! رزق و روزی خود را از راه ۲۰ گوسفند سپری میکند که در قسمتی از غار با افراد خانواده زندگی میکنند و میگوید افراد زیادی را میشناسم که این اطراف در غار زندگی میکنند!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی