آخرین خبر/ حادثه آتش سوزی خط لوله ساعت 10 صبح امروز در نزدیکی پادگان شهید درویش اهواز رخ داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی