آخرین خبر/ برای چهارمین روز متوالی شهر بانکوک بیشترین آلایندگی را در بین شهرهای دنیا به خود اختصاص داده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی