فارس/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به صدور رأی در پرونده پردیسبان گفت: در تمام مراحل رسیدگی به پرونده متهمان دغدغه دادسرا و دادگاه استرداد وجوه مالباختگان بوده است.

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: اقدامات لازم در جهت حفظ، فروش و بازگشت اموال سهامداران شرکت موسوم به پردیسبان توسط مراجع ذی ربط در دست اجراست؛ بنابراین سهامداران نگران نباشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به صدور رأی پرونده موسوم به پردیسبان گفت: با توجه به اینکه در تمام مراحل رسیدگی به پرونده متهمان دغدغه دادسرا و دادگاه استرداد وجوه مالباختگان بوده است، لذا بحمدالله در رأی صادر شده هم مصلحت مردم مورد توجه دادگاه بوده است و ضمن تخصیص اموال معرفی شده توسط متهمان به نفع سهامداران، در رأی هم اشاره شده است که چنانچه در مرحله اجرای حکم نیز متهمان اموالی معرفی کنند یا از آنان شناسایی شود به سهامداران اختصاص خواهد یافت.
وی در پایان اظهار کرد: در مرحله اجرای حکم کلیه اموال معرفی شده توسط متهمان با قیمت کارشناسی و با تشریفات قانونی به فروش می‌رسد و سپس کلیه سهامداران صرف نظر از میزان سهام فراخوان خواهند شد و تفاوتی بین سهامداران شهر‌های مختلف وجود ندارد؛ لذا فعلاً نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست و پس از نقد شدن آورده متهمان از طریق جراید اطلاع رسانی خواهد شد.
۲۳ بهمن ماه سال جاری بود که اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار و اقدامات خلاف قانونی متهمان پرونده شرکت پردیسبان تشریح شد.
در روز ۱۱ اسفندماه ختم رسیدگی به پرونده پردیسبان اعلام شد و در نهایت در روز ۱۹ اسفندماه سال جاری رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان صادر شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید