آخرین خبر/ دستگیری دو قاتل حرفه ای که در انظار عمومی مبادرت به تیراندازی به دو خانم کردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید