آخرین خبر/ گزراشی از آخرین جزئیات آتش سوزی خط لوله گاز اهواز را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید