آخرین خبر/ یکی از مراکز و شلوغ و پر رونق در روزهای آخر سال، قالیشویی ها هستند که با زدودن غبار فرش ها، روح تازه ای را به بطن خانه ایرانیان تزریق می کنند و سهم چشم گیری در خانه تکانی های مردم دارند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی