آخرین خبر/ بازدید سه وزیر از حوز‌ه‌های کاری خود در اولین روز سال نو را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید