خبرآنلاین/ یکی از کاربران خبرآنلاین که در چهارراه مولوی تهران عمده فروشی مواد غذایی دارد، این فیلم را از ازدحام معتادان در این منطقه ثبت و برای ما ارسال کرده است.

به گفته این کاربر، بعد از پاکسازی محله شوش و هرندی، معتادان به خیابان مولوی کوچ کرده اند و به محض تاریک شدن هوا جلوی کسبه و مردم، اعم از کودک و بزرگ، به صورت علنی مواد مصرف می کنند و این وضع تا صبح ادامه دارد. فیلمی که می بینید، در شلوغی و رفت و آمد شب عید ثبت شده؛ یعنی درست زمانی که راسته عمده فروش های مولوی شاهد بیشترین عبور و مرور مردم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید