آخرین خبر/ گزارشی میدانی از نحوه ارسال و انتقال نان و اغذیه به مردم سیل زده مازندران را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید