آخرین خبر/ وضعیت وخیم شیراز پس از بارش شدید باران و وقوع سیل را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید