آخرین خبر/ سیلاب هولناک در حافظیه شیراز و محاصره شدن مسافران نوروزی را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید