جام نیوز/ صحنه‌های غرق شدن مردم شیراز در سیل را می بینید.

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید