آخرین خبر/ گزارشی از ساخت و سازهای بی قانون در حاشیه رودخانه های مازندران که زمینه ساز هزینه های سنگین در زمان سیل است را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید