آخرین خبر/ انتشار ویدئوی یکی از مجالس مداحی که مولودی خوانی و فضایی متفاوت دارد واکنش های بسیاری به همراه داشته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید