آخرین خبر/ سیل ویران کننده در کلات نادری (مشهد) ماشین سنگین را هم باخود برد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید