آخرین خبر/ کلیسای تاریخی نوتردام، بزرگ ترین کلیسای فرانسه در آتش سوخت.
این اتش سوزی واکنش ترامپ را به همراه داشت. ترامپ در توئیتی نوشت:"مشاهده آتش مهیب برخاسته از کلیسای جامع نوتردام وحشتناک است. شاید تانکرهای آب بتوانند بر آن غلبه کنند. باید سریع عمل کرد!"
لحظاتی بعد از توئیت ترامپ، مناره کلیسا فروریخت!


@Akharinkhabarspan id="footercontent">
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید