خراسان/ طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یک نهاد مسئول برای تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، از مدیران خواسته شده با توجه به ضرورت مقابله با ویروس ها و باج افزارهایی که تلاش دارند رایانه ها را آلوده کنند و اطلاعات آن را به سرقت ببرند، به زیرمجموعه خود دستور دهند از باز کردن فایل های ضمیمه پیام ها در شبکه های اجتماعی یا ایمیل ها خودداری کنند و متوجه باشند که آنتی ویروس ها نمی توانند به طور صد درصد، در برابر تهدیدات از رایانه ها محافظت کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید