آخرین خبر/ پیش بینی هواشناسی مبنی بر خروج سامانه بارشی از کشور می باشد. همچنین یک سامانه کم فشار تا آخر هفته از نیمه غربی وارد کشور می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید