باشگاه خبرنگاران/ یک زن حین صحبت کردن با تلفن همراه به طرز وحشتناکی تصادف کرد.

صحبت کردن با موبایل در خیابان حوادث دردناکی را رقم زده است.

یک زن در شهر آباکان روسیه که حین عبور از خیابان مشغول صحبت کردن با موبایل بود با یک خودرو تصادف کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید