باشگاه خبرنگاران/ رفتار پسندیده پلیس راهنمایی و رانندگی در جمع کردن خرده‌شیشه‌ها در خیابان ارتش تبریز مورد تحسین کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

ویدئویی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که توجه کاربران را به خود جلب کرده است. این فیلم که سندی بر وظیفه‌شناسی و فداکاری یکی از نیروهایی راهنمایی و رانندگی تبریز است در خیابان ارتش این شهر ثبت شده است.

این مأمور پلیس جارو در دست گرفته است و خرده‌شیشه‌های حاصل از تصادف بر کف خیابان را کنار زده تا هم تردد ماشین‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد و هم اینکه لاستیک خودروهای عبوری بر اثر برخورد با شیشه‌های روی سطح خیابان دچار مشکل نشوند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید