آخرین خبر/ لازم است مدم همچون 24 ساعت پیش هوشیاری خود را حفظ کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید