مشرق/ مولودی خوانی "بنی فاطمه" با لهجه افغانستانی را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی