اعتماد/ رسانه‌ها هر سال به مناسبت روز جوان گزارش‌هایی درباره وضعیت اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان در ایران منتشر می‌کنند. ما اما به خیابان‌های تهران رفتیم تا حال جوانی را از خود جوانان جویا شویم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید