خبرآنلاین/ فکر می کنید شیشه پاک کن هایی که اغلب با اصرار و سماجت شیشه خودروی شما را پشت چراغ قرمز پاک می کنند چقدر درآمد دارند؟ یک دختر جوان برای فهمیدن پاسخ این سوال به یکی از خیابان های شمال تهران رفته و خودش دست به کار تمیز کردن شیشه ماشین ها کرده است. ماجرا را در این فیلم ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید