آخرین خبر/ در ویدئوی خبر چپ کردن اتوموبیل شاسی بلندی در یکی از اتوبانهای شیکاگو را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید