آخرین خبر/ وضعیت منازل مسکونی سیل زدگان شهرستان هیرمند را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید