آخرین خبر/ این کشتی از دبی عازم بندرنخل تقی (عسلویه)بود که بر اثر وزش تند باد غرق شد/دو نفر از ملوانان این لنج نجات یافتند/۶نفرهمچنان مفقودهستند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید