آخرین خبر/ برآورده شدن آرزوی برگزاری جشن دامادی شهید مجید قربانخانی برای پدر و مادرش در آخرین لحظات وداع با شهید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید