آخرین خبر/ قرائت حاج کریم منصوری در سالن اجلاس کنفرانس اسلامی که خیلی از مقامات ارشد کشورهای اسلامی را تحت تاثیر قرار داد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید