آخرین خبر/ شهرداری رم برای کاستن آلودگی هوا استفاده از خودروهالی برقی را در دستور کار خود قرار داده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید