باشگاه خبرنگاران/ ویدئویی پیرامون نظر شهید بهشتی(ره) درباره آزادی حجاب و پوشش زنان و مردان در جامعه را مشاهده می‌کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید