صدا و سیما/ فیروزکوه؛ قاطعیت در برخورد با متصرفان حریم رودخانه حبله رود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید