آخرین خبر/ ویدیوی دیگری از سانحه سوخو که پس از برخورد صاعقه برای فرود اقدام کرد و دچار سانحه شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید