آخرین خبر/ لحظات وحشتناک بلعیده شدن دست کودک توسط پله برقی را ببینید.


span id="footercontent">
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید