آخرین خبر/ بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است، روزی که دژخیمان رضاخان قلدر مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند. 84 سال از این قیام خونین می گذرد اما هنوز هستند عده ای که رویای بی عفتی و کشف حجاب رضاخانی را در سر می پرورانند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید