مشرق/ رهبر انقلاب: بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که این ها دست و پاگیر است،مانع ازدواج جوان هاست؛این سنت ها را عملا باید نقض کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید