آخرین خبر/ خوش‌وبش حجاج ایرانی در مدینه با حجاج کشورهای دیگر را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید