k ١٦
٤

مشرق/ صحبت های پزشکیان درباره حقوق و کارانه پزشکان: مکانیزم سیستم پرداختی در درون جامعه پزشکی ما غیر عادلانه است. قدرت دستمان است ، به مردم ظلم نکنیم .

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید