آخرین خبر/این اقا که با همسرش دعواش شده بود، ظرف پر از سوپ داغ رو خالی کرد روی صورت دوست همسرش!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید