آخرین خبر/ وقتی مرغ همسایه غاز هست. گزارشی جالب از واکنش مردم به آمار تجاوز در کشور آمریکا را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید